Transcript : Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 (2024)

Beurs gesloten - Nasdaq

Andere beurzen

22:30:01 03-05-2024
Variatie 5 dagen Verschilt.o.v.1jan(%)
20,63 USD +0,19% Transcript : Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 (1) +4,99% +43,46%
02/05 Transcript : Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024
02/05 Kura Oncology, Inc. rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024 CI

Presentation Operator MessageOperator (Operator)Good afternoon, ladies and gentlemen, and welc...

Dit artikel is alleen voor abonnees

Reeds geabonneerd?

Aanmelden

Nog geen abonnee?

Ik abonneer me

Laatste nieuws over Kura Oncology, Inc.

Transcript : Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024
Kura Oncology, Inc. rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024 CI
Kura Oncology, Inc. Ontvangt Breakthrough Therapy Designation voor ziftomenib in NPM1-gemuteerde AML CI
Transcript : Kura Oncology, Inc. Presents at Barclays 26th Annual Global Healthcare Conference 2024, Mar-14-2024 09:00 AM
Kura Oncology meldt eerste patiënt gedoseerd in onderzoek naar KO-2806 plus cabozantinib in niercelcarcinoom CI
Transcript : Kura Oncology, Inc., 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024
Kura Oncology, Inc. rapporteert winstresultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023 CI
Kura Oncology, Inc. rapporteert winstresultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 31 december 2023 CI
Kura Oncology, Inc. Doseert eerste patiënt in KOMET-008 studie van ziftomenib in combinatie met zorgstandaarden, inclusief FLT3-remmer, in acute myeloïde leukemie CI
Kura Oncology zegt dat studie naar combinatietherapie voor leukemie positieve eerste gegevens oplevert MT
Transcript : Kura Oncology, Inc. - Special Call
Top premarket stijgers MT
Kura Oncology, Inc. rapporteert positieve voorlopige gegevens over de combinatie van Ziftomenib in acute myeloïde leukemie CI
Kura Oncology verwacht $150 miljoen aan bruto opbrengsten uit een overtekende onderhandse plaatsing te halen MT
Top premarket stijgers MT
KURA ONCOLOGY, INC. : Mizuho Securities herziet advies naar Kopen ZM
Sectorupdate: Aandelen uit de gezondheidszorg leunen vrijdag premarket lager MT
MT
KURA ONCOLOGY, INC. : Wedbush herhaalt koopadvies voor het aandeel ZM
Transcript : Kura Oncology, Inc., Q3 2023 Earnings Call, Nov 02, 2023
Kura Oncology, Inc. rapporteert winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023 CI
Sectorupdate: Gezondheidszorgaandelen stijgen aan het eind van de middag MT
Sectorupdate: Gezondheidszorgaandelen donderdagmiddag sterker MT
Kura Oncology, Mirati Therapeutics starten samenwerking, leveringsovereenkomst om KO-2806, adagrasib te beoordelen voor de behandeling van longkanker MT
Kura Oncology, Inc. en Mirati Therapeutics, Inc. Gaan een klinische samenwerkings- en leveringsovereenkomst aan voor de evaluatie van KO-2806 en Adagrasib in KRASG12C-gemuteerd NSCLC CI

Grafiek Kura Oncology, Inc.

Transcript : Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 (2)

Meer grafieken

Bedrijfsprofiel

Kura Oncology, Inc. is een biofarmaceutisch bedrijf in een klinische fase. Het bedrijf richt zich op precisiegeneeskunde voor de behandeling van kanker. De pijplijn bestaat uit productkandidaten van kleine moleculen die gericht zijn op kankersignaleringsroutes. Tot de productkandidaten behoren Ziftomenib, Tipifarnib en KO-2806. Ziftomenib is een krachtige, selectieve, reversibele en orale remmer van kleine moleculen die de interactie blokkeert tussen twee eiwitten, menine en het eiwit dat tot expressie wordt gebracht door het Lysine K-specifieke Methyl Transferase 2A-gen, of KMT2A-gen. Ziftomenib is een oraal kandidaat-geneesmiddel dat eenmaal daags kan worden ingenomen en gericht is op de eiwit-eiwitinteractie menin-KMT2A voor de behandeling van genetisch bepaalde acute myeloïde leukemiepatiënten met een grote onbeantwoorde behoefte. Tipifarnib is een krachtige, selectieve en oraal biobeschikbare farnesyltransferaseremmer (FTI). KO-2806 is een FTI van de volgende generatie, met verbeterde potentie, farmaco*kinetische en fysisch-chemische eigenschappen ten opzichte van eerdere FTI-kandidaatgeneesmiddelen.

Sector

Agenda

05-06-2024 - Algemene vergadering

Gerelateerde indices

Russell 2000

Meer informatie over het bedrijf

Evolutie van de resultatenrekening

Meer financiële gegevens

Analistenconsensus

Verkoop

Transcript : Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 (3)

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

14

Laatste slotkoers

20,63USD

Gemiddelde koersdoel

30,25USD

Spread / Gemiddelde doel

+46,63%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Biotherapeutische geneesmiddelen

Vaira. 1 jan. Kapi.

KURA ONCOLOGY, INC.

+43,46% 1,57mld.

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED

-1,43% 104mld.

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

+8,96% 105mld.

ARGENX SE

+4,40% 22,94mld.

BIONTECH SE

-12,15% 22,34mld.

GENMAB A/S

-4,36% 19,25mld.

WUXI APPTEC CO., LTD.

-39,98% 17,08mld.

BEIGENE, LTD.

-10,04% 16,96mld.

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.

+6,79% 14,16mld.

SAREPTA THERAPEUTICS, INC.

+38,61% 12,63mld.

Biotherapeutische geneesmiddelen

  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers KURA
  4. Nieuws Kura Oncology, Inc.
  5. Transcript : Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024
Alle transcripties over 9000 bedrijven, de dag van publicatie! Krijg nu toegang!

Transcript : Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 (14)

"); InvestingChannelQueue.push(function() { aICTags["oop"] = ic_page.defineOutOfPageTag("4Traders/quotepages","zppOOP"); aICTags["oop"].setKval({"adslot":"d_OOP_1"}); aICTags["oop"].render(); }); while (aAdsQueue.length) { (aAdsQueue.shift())(); } InvestingChannelQueue.push(function() { displayViewableAds('InvestingChannel'); $( window ).scroll(function() { displayViewableAds('InvestingChannel'); }); }); }gaEvent('adspv', 'InvestingChannel', 'US');googletag.cmd.push(function() { googletag.pubads().setTargeting('Edition', 'nl_NL');googletag.pubads().setTargeting('UserType', 'free');googletag.pubads().setTargeting('Content', 'equities');googletag.pubads().setTargeting('codezb', '24827079');googletag.enableServices();googletag.pubads().collapseEmptyDivs();try{googletag.pubads().getSlots().forEach(function(slot){if(slot.getSlotElementId().startsWith('zpp')){;}else{googletag.pubads().refresh([slot],{changeCorrelator: false});}})}catch(error){console.error(error)}});$(document).ready(function() { $( document).on('zbv_visible',function () {startAdsService();}); if (document[zbv_hidden]===false) { startAdsService(); } });
Transcript :  Kura Oncology, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5418

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.